Εξαρτήματα και συστήματα για τη θέρμανση WATTS

Watts Water Technologies ΕΜΕΑ B.V. είναι η Ευρωπαϊκή Μητρική Εταιρεία και είναι Τμήμα της Watts Water Technologies Inc., ενός παγκόσμιου ηγέτη που κατασκευάζει προϊόντα που συμβάλλουν στην άνεση και την ασφάλεια στους τομείς του νερού (ποιότητα) για οικιακή, εμπορική και βιομηχανική χρήση. Η Watts Water Technologies Inc. είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (NYSE) με το σύμβολο WTS.